ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
QKGF
ບໍລິສັດ ເຊົ່າເຄື່ອງກົນຈັກກໍ່ສ້າງ ລາວ ເຕີເຫີງ ຈໍາກັດ
04/05/2022
QRCode
2S8L
ໂຮງງານ ກໍ່ສ້າງ ລາວ ຫຼົງຊ່າງ ຈຳກັດ
04/05/2022
QRCode
D8HW
ໂຮງງານ ເປ້ເຕີ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົມ ລາວ ຈຳກັດ
04/05/2022
QRCode
EBPK
test LP01
04/05/2022
QRCode
ZZRD
ໂຮງງານ ເປໂຕຼເຄມີ ລາວ ຈຳກັດ
04/05/2022
QRCode
XFZI
TOYO INDUSTRY LAO FACTORY SOLE CO.,LTD
04/05/2022
QRCode
MM9H
Crowne Plaza Vientiane, an IHG Hotel
03/05/2022
QRCode
KSZD
ເຮືອນພັກອີນທະລັງສີ
03/05/2022
QRCode
MAEB
ເຮືອນພັກພວງທະວີໄຊ
03/05/2022
QRCode
2QU4
ເຮືອນພັກ ໂກລັງ
03/05/2022
QRCode