ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
GE9Y
ຮ້ານສ້ອມແປງ ທ.ໄກ່
01/12/2021
QRCode
QHYN
ເຮືອນພັກບໍ່ແກ້ວຄຸ້ມມີໄຊສະຫວ່າງ
01/12/2021
QRCode
RF5D
ບໍລິສັດຮຸ່ງອາລຸນຂົນສົ່ງດ່ວນສາຂາຫ້ວຍຊາຍໃຕ້
01/12/2021
QRCode
K8T6
ຮ້ານສະກາຍມາກສ
01/12/2021
QRCode
HB4I
ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງນ້ຳ
01/12/2021
QRCode
JMMY
ບ້ານພັກຊົງຊິງບ້ານປ່າອ້ອຍ
01/12/2021
QRCode
ZHMD
ບ້ານເຮືອນ
01/12/2021
QRCode
M2WN
ພະແນກວາລະສານກວດກາ ຫ້ອງ308
01/12/2021
QRCode
Z55E
ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
01/12/2021
QRCode
WDJS
ຮ້ານອາຫານໂຊກດີບ້ານປ່າອ້ອຍ
01/12/2021
QRCode