ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
84YW
ລິສັດ ທີຣໂອລາວ ເອັກສະປອດ ຈຳກັດ
16/05/2022
QRCode
F6FF
ບໍລິສັດ ທີຣໂອລາວ ເອັກສະປອດ ຈຳກັດ
16/05/2022
QRCode
GE12
ທ.ພູສິນ
13/05/2022
QRCode
H98A
Australia Laboratory Services
11/05/2022
QRCode
WJ9H
test_001
11/05/2022
QRCode
9MP4
ໂຮງງານ ຊັງໂກ ຄອນກຮີດ ລາວ ຈຳກັດ
05/05/2022
QRCode
RSNP
ບໍລິສັດ ກວດສອບຄຸນນະພາບ ແລະ ທົດສອບວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ ລາວ ຈຳກັດ
05/05/2022
QRCode
ZPPR
ຫ້ອງການ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງ ປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
05/05/2022
QRCode
ZY3G
ຫ້ອງການໆຄ້າເມືອງປາກອູແຂວງຫຼວງພະບາງ
05/05/2022
QRCode
X8H4
ຫ້ອງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງປາກອູ
05/05/2022
QRCode