ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
F4DX
https://shop.line.me/event/linepoints New
28/01/2022
QRCode
BSWM
ໂສພາ New
28/01/2022
QRCode
4YGA
ຮ້ານ p&k New
28/01/2022
QRCode
LEGR
ຫ້ອງວ່າການແຂວງເຊກອງ New
28/01/2022
QRCode
PY39
ພະແນກໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕນິກ, ກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ
26/01/2022
QRCode
69HA
ຮ້ານ ອາຫານກາຣເດັນວິວ
26/01/2022
QRCode
5HYP
ຮ້ານອາຫານຕາດແກ້ວມຸງຄຸນ
26/01/2022
QRCode
CEZF
ສວນອາຫານ ຕາດຮົ່ມໄມ້
26/01/2022
QRCode
FR8Y
ສະຖານີລົດໄຟຟ້າຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານແລະຈອດລົດ
26/01/2022
QRCode
2UU4
ພະແນກແນວຄິດ-ຫາງສຽງສັງຄົມ, ກົມສັງລວມ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ
26/01/2022
QRCode